Il·lustració aplicada

A vegades el que comença com un esbós acaba sent una il·lustració tan magnífica com aquesta.