Imatge corporativa

Imatge corporativa de l’empresa Club Tennis D’Aro