Imatge corporativa

Imatge corporativa de l’empresa Assosiació D’Antics Alumnes.