Retolació vehicle

Retolació integral del vehicle de l’empresa Aroplag.