Retolació vehicle

Retolació integral dels vehicles de l’empresa Instal·lacions Teixidor.